Monday, 21 August 2017
Noi dăm contur viselor !

Who's Online

Avem 29 vizitatori și nici un membru online


Istoric

Istoric 
    

     Societatea a luat fiinţă ca Întreprindere de Industrie Locală „BAZALTUL” în anul 1968, odată cu înfiinţarea judeţului Covasna. Rolul societăţii era producerea şi comercializarea materialelor de construcţii prin exploatarea resurselor locale.

     La înfiinţare a preluat activităţile de producţie şi materialele de construcţii din fosta Întreprindere Raională „11 Iunie” Sfântu Gheorghe, care mai avea si activităţi de panificaţie, îmbuteliere ape minerale, prelucrarea lemnului şi metalului.

     Obiectul activităţii întreprinderii cuprindea exploatarea şi valorificarea:
    - pietrei din surse locale, a rocilor utile de gresii, andezit şi calcar;
    - nisipurilor naturale pentru mortare şi betoane;
    - nisipurilor cuarţoase pentru turnatorii;
    - calcinarea diatomitului pentru cărămizi refractare;
    - spălarea şi sortarea agregatelor minerale pentru betoane şi mortare;
    - producerea cărămizilor pline normale, elementelor de prefabricate din beton simplu şi armat, sobe de teracotă, ambalaje din lemn.

     Între anii 1968-1977 întreprinderea a funcţionat în aceasta formă de organizare, cu personalitate juridică cu subordonare la Consiliul Popular judeţean Covasna.

     În anul 1977 întreprinderea a trecut în subordinea I.E.I.A.M.C. Braşov, fiind reorganizată ca fabrică fără personalitate juridică şi în aceasta formă a funcţionat până în anul 1983, perioadă în care accentul s-a acordat dezvoltării capacităţilor de producţie cariere-balastiere.

     În anul 1985, prin decizia C.P.S. Covasna, fabrica s-a transformat în întreprindere de sine stătătoare sub denumirea de Întreprindere de Producţie Industrială şi Prestări Servicii Sfântu Gheorghe.

     Întreprinderea a funcţionat în această formă de organizare până în anul 1991 când s-a transformat în Societatea Comercială „BAZALTUL” SA Sfântu Gheorghe.

     Societatea a urmat procesele de privatizare reglementate prin legislaţie, astfel în anul 1999 pachetul de acţiuni deţinut de FPS - Direcţia Teritorială Covasna a fost cumpărat de SIF Transilvania Braşov.

     Urmare procesului de privatizare, societatea continuă activitatea în noua structură de acţionariat şi cu activele de producţie aflate în patrimoniu până în anul 2000 luna iulie, când, pe baza hotărârii AGA, se trece prin divizare în două societăţi cu denumirile SC „CĂRAMIDA” SA şi SC „TERRACOTTA STAR” SA cu activele de producţie.

© 2017 S.C. Terracotta Star S.A.